Så validerar vi annonser på Djurportal.se

Hos Djurportal.se gör vi otroligt mycket för att undvika att falska annonser publiceras. Falska annonser är strängt förbjudet och vi har nolltolerans gentemot dessa. Vi går igenom alla annonser manuellt: varje inskickad annons ska kontrolleras och accepteras av en av våra duktiga medarbetare innan den får publiceras på vår hemsida. Vi råder trots detta alla att använda sitt sunda förnuft under deras sökning efter ett nytt sällskapsdjur, eftersom också vi kan bli lurade av svindlare.

Riktlinjer för validering av annonser på Djurportal.se:

  • När en ny annons upprättas på Djurportal.se, kommer en av våra medarbetare granska den manuellt, innan annonsen blir tillgänglig för våra användare. Om någon av våra medarbetare upptäcker någon som försöker upprätta falska annonser eller missbruka annonseringen, så kommer annonsen tas bort och säljaren bli blockerad från Djurportal.se
  • När en ny annonsör blir upprättad i vårt system mottar vi en notifikation som indikerar till en av våra medarbetare att de ska gå igenom säljarens namn, adress, mailadress och telefonnummer. Om informationen inte är överensstämmande kommer säljaren inte ha möjlighet att upprätta fler annonser på Djurportal.se
  • I enlighet med datalagen så sparas all data som insamlats på Djurportal.se i 2 år från upprättelsedatumet av infon. Detta gäller annonsörens fullständiga namn, adress, mailadress och telefonnummer, samt indragna annonser. Utöver detta kommer användarens informationer, så som IP-adresser, också bli sparade i vårt system.
  • Vi på Djurportal.se utför stickprovskontroller varje dag bland tillfälliga, utvalda annonser. Om dessa annonser verkar misstänksamma och vidare inte uppnår kraven för vår granskning, extraheras de från vår databas så att vi proaktivt kan förminska mängden falska annonser. Det extraheras minst två tillfälliga annonser från vår databas om dagen. Om en annons ligger uppe under en viss beloppsgräns, kommer vi automatiskt bli informerade om detta. Därefter kommer en av våra medarbetare manuellt genomgå dessa annonsers informationer för att se om det finns eventuella fel.
  • Utöver ovanstående så utför vi en lång rad av dagliga säkerhetskontroller på annonser och annonsaktivitet för att förminska missbruket av Djurportal.se – vi önskar alla en trygg sökning.
  • Om du skulle stöta på en annons med suspekt och misstänksamt innehåll, så ber vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka annonsen och annonsören så snabbt som möjligt.