Handelsvillkor

Online Comet ApS
CVR: 41126302
Adress: Gasværksvej 30A
9000 Aalborg
Live chat (Alla vardagar: 9-12)

Generellt

När man ska göra ett köp på Djurportal.se, så görs det på villkoret att man har läst och godkänt nedanstående handelsvillkor. När köparen markerar fältet ”jag accepterar handelsvillkoren” utgörs ett avtal mellan köparen och Djurportal.se, varefter både köparen och Djurportal.se är bundna till att följa villkoren. Inköpsavtalet sker mellan dig (annonsören) och Djurportal.se (annonsförmedlaren).

Betalning

Vid betalning accepterar du att Djurportal.se får dra det avtalade beloppet för vald tjänst, antingen från ditt betalkort eller från din mobilräkning. Så fort betalningen är genomförd så kommer den tjänst du valt att köpa vara synlig på Djurportal.se. Eftersom annonseringen startar straxt efter betalning finns det ingen ångerrätt. Annonseringen finns kvar under den angivna perioden och kan inte sägas upp. Om en annons eller användare raderas, så kommer den kvarvarande tiden att bli förlorad. All online-överförsel av pengar sker via en krypterad förbindelse. Det betyder att exempelvis kreditkortsupplysningar inte kan läsas eller beslagtas av andra. En krypterad förbindelse kan kännas igen genom att det finns en hänglåsformad ikon, där låset är låst, i din browsers statuslinje. På Djurportal.se gör vi vad vi kan för att hålla en hög säkerhetsnivå och sparar därför inte dina betalkortsupplysningar. Efter betalning av valda tjänster kommer du att motta ett kvitto på köpet på den mailadress som du angivit.

Villkor för löpande abonnemang och uppsägelse

När du trycker på köp och slutför betalningsprocessen godkänner du samtidigt att Djurportal.se får dra det avtalade beloppet löpande för det valda abonnemanget. Det valda abonnemanget förnyas automatiskt tills du väljer att avsluta det genom att klicka på ”Min profil”  ”Mitt förmånspaket”  ”Avsluta förmånspaket”. Du kan också kontakta oss via vårt supportsystem genom att följa instruktionerna på den här länken: djurportal.se/support/create-ticket, eller så skickar du ett mail till vår kundservice på följande mail: [email protected]. Däremot så kan du inte säga upp abonnemanget under de först 24 timmarna efter att du skapat det på grund av tekniska orsaker.

Priser

Förmånspaketet kostar enbart 9 kr för de första 3 dagarna, och därefter kostar det 399 kr per månad. Pengarna dras automatiskt till dess att du avslutar ditt abonnemang. Det kan alltid avslutas genom att klicka på ”Min profil”, sedan ”Mitt förmånspaket”, för att till sist klicka ”Avsluta förmånspaket”. Du kan säga upp ditt medlemskap redan 24 timmar efter att du upprättat det.

Vid förnyelse och borttagning av kortnummer

Om ditt kort skulle bli låst, betraktar vi det som att du avslutar ditt abonnemang. Det betyder att du kommer kunna använda den resterande tiden av den betalda abonnemangsperioden. Vill du fortsatt ha kvar ditt abonnemang även efter att den nämnda tiden löpt ut, så får du använda ett nytt kort för att förnya abonnemanget.

Moms

Alla priser är inklusive 25% svensk moms.

Leverering och levereringstidpunkt

De beställda produkterna eller tjänsterna levereras straxt efter betalning, vilket är straxt efter att beloppet dragits från ditt konto.

Ångerrätt

Enligt lag gäller 14 ångerrätt på ditt köp – dock enbart om du inte har börjat använda ditt abonnemang. Vill du nyttja ångerrätten, ska du alltså straxt efter ditt köp klicka på ”kontakta oss” och skapa ett supportärende och logga ut från ditt konto tills du mottar ett svar från oss. Det är viktigt att du inte använder ditt abonnemang under den här tiden, eftersom du inte längre kan ångra ditt köp om du använt ditt abonnemang. Däremot kan du alltid avsluta ditt abonnemang så att du inte behöver betala för ytterligare perioder.

Regler för annonsering

I alla annonseringar ska innehållet utformas i en god och nykter ton, så att innehållet inte kan komma att verka stötande eller kränkande. Det är till exempel inte tillåtet att:

  • Trakassera
  • Inkludera falska anklagelser
  • Hota om våld
  • Visa upp pornografiskt material
  • Uppfodra till olaga aktiviteter
  • Inkludera rasistiska kommentarer

Ansvarsfrånskrivelse

Djurportal.se förmedlar kontakten mellan säljare och köpare, och är alltså inte med i själva säljandet av sällskapsdjuret/produkten/tjänsten. Djurportal.se erbjuder därför ingen form av garanti eller försäkring i förbindelse med sälj och/eller köp. Det är säljaren/köparens ansvar att sällskapsdjuret/produkten/tjänsten lever upp till beskrivningen, samt att förloppet hos säljaren/köparen föregår i enlighet med avtal mellan säljare/köpare. Djurportal.se är inte ersättningsskyldig för eventuella förluster som sker i samband med användning av de tjänster som djurportal.se erbjuder. Djurportal.se är utöver detta inte heller ersättningsansvariga för förluster som beror på IT-problem av olika slag: detta gäller exempelvis misslyckad åtkomst till eller obefintlig funktion hos IT-system eller servrar, förstörelse/skada/förlust som sker i något IT-system eller någon server, samt inte heller fel gällande strömförsörjning eller telekommunikation som sker på Djurportal.se.

Lagingrepp

Vid terror, vandalism (inklusive datorvirus och hackning), oroligheter, upplopp, sabotage, krig, naturkatastrofer, strejk, lockout, bojkott eller blockad, oavsett om konflikten riktas mot eller initieras av Djurportal.se själv eller dess organisation, och oavsett orsaken till konflikten. Detta gäller även när konflikten endast berör delar av djurportal.se eller under förhållanden, omständigheter och force majeure av något slag som ligger utanför Djurportal.se’s kontroll.

Avtalsupphöranden

Avtalen upphör att gälla när annonsen tas bort, alternativt när perioden till den köpta tjänsten utgår. Tidsperioden kommer alltid framgå vid beställning och i det kvitto som vi skickar till din mail. Du kan närsomhelst ta bort din annons på Djurportal.se, men gör du det så betyder det att den resterande tiden på annonsen samt eventuella tillköp kommer att förloras, eftersom den tillköpta tiden på annonsen inte kan överföras till en ny annons.

Ändring av villkor

Djurportal.se reserverar sig rätten att med 14 dagars varsel ändra stundande villkor. Meddelanden om ändringar kommer att skickas till den mailadress som du har registrerat dig med på Djurportal.se och/eller offentliggjort på Djurportal.se.