Sekretesspolicy för Djurportal

1. Skydd av din integritet

Djurportal.se ("Djurportal", "vi" "oss" eller "vår") tar behandlingen av dina personuppgifter på allvar. Vi säkerställer en rimlig och transparent behandling av personuppgifter om dig i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Vi har därför tagit fram denna sekretesspolicy, som informerar om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder www.djurportal.se och vår app.

2. Dataansvar och kontaktinformation

Djurportal.se är dataansvarig för dina personuppgifter som vi behandlar.

Djurportal.se
Gasværksvej 30A, 9000 Aalborg
CVR: 41126302
Webbplats: www.djurportal.se

3. Personuppgifter

Vi behandlar bland annat de följande personuppgifter om dig, beroende på om du är:

Sökande (användare som är inloggad):

 • För- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Användarprofil: profilbild, ålder, sysselsättning, kön, m.m.
 • Bilder. Uppladdade bilder på din profil
 • Bevakningar (sparade filter för husdjurssökning): område, budget, antal rum, m.m.
 • Meddelanden: Dialog med säljare i Djurportals inkorg
 • Abonnemangs- och betalningsinformation
 • Inloggningsinformation, t.ex. Via en Facebook-profil (se sociala medier nedan)
 • Uppgifter för webbplatsbesökare eller appanvändare, beroende på vilken plattform du använder (se nedan)
 • Om du har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter och eventuellt återkallat det igen

Säljare (användare som är inloggad):

 • För- och efternamn
 • Adress och telefonnummer
 • E-postadress
 • Meddelanden: Dialog med sökande i Djurportals dialogsystem
 • Bilder. Uppladdade bilder av husdjuret som används vid annonseringen
 • Inloggningsinformation, t.ex. Via en Facebook-profil (se sociala medier nedan)
 • Uppgifter för webbplatsbesökare eller appanvändare, beroende på vilken plattform du använder (se nedan)

Webbplatsbesökare:

 • Uppgifter i samband med cookies, inklusive användning av webbplatsen
 • Tekniska identifikationer, som kan koppla användaren till t.ex. Google eller Facebook
 • IP-adress
 • Typ av enhet som används för att komma åt webbplatsen (t.ex. surfplatta, smart enhet, PC, m.m.)
 • Webbläsartyp, webbläsar-ID och språkinställning på enheten
 • Vilken webbplats som hänvisade dig till Djurportals webbplats
 • Vilka delar av Djurportals webbplats, inklusive bostäder, du tittar på, tidspunkt, varaktighet och antal besök
 • Systemaktivitet (visade annonser, visad kontaktinformation till säljare, m.m.)
 • Hänvisningar till oss och korrespondens med oss, t.ex i samband med allmänna frågor om våra tjänster

Anmälda till nyhetsbrev:

 • E-postadress
 • Information om lämnade och eventuellt återkallade samtycken

Sociala media

Inloggningsfunktion med Facebook

Om du loggar in på Djurportal med Facebook, kommer Djurportal erhålla en kopia av ditt namn, din profilbild och din e-postadress från Facebook. Du kan därefter använda din profil för att logga in på Djurportal. Funktionen är skapad för att göra det enklare för dig att logga in, men vår lösning fungerar också utan anslutning till Facebook.

Gemensamt dataansvar

För några av våra samarbetspartners har vi ett gemensamt dataansvar, dvs. Djurportal samlar in uppgifter för både egen och en samarbetspartners räkning. Därefter är Djurportal och dess samarbetspartners var och en dataansvarig för respektive fortsatt användning av uppgifterna. Nedan kan du se vilka samarbetspartners vi har gemensamt dataansvar med och hur ansvaret är fördelat.

Inloggning genom att använda Facebook-profilen på Djurportal

Övriga cookies och spårning på webbplatsen, inklusive pixels

 • Facebook Irland, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Du kan läsa om
  • databehandlingen här - Facebook Pixel, som är uppgifter om händelser i punkt 2.a.2 och punkt 5.a.2 om gemensamt dataansvar: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
  • fördelning av ansvar här: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum
  • information om Facebooks sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/about/privacy , inklusive rättslig grund för Facebooks behandling och utövande av rättigheter hos Facebook
  • På Djurportal webbplats använder Facebook cookies, webbeacons och andra lagringstekniker till att samla in eller motta uppgifter från webbplatsen och andra ställen på internet och använda dess uppgifter till att leverera måltjänster och till att målrikta annonser. Du kan välja bort insamling och användning av uppgifter till målriktade annonser i cookielösningen.

Fansida på Facebook – Inblick på sidan

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Sökande:

Vi behandlar personuppgifter för

 • att kunna upprätta en profil åt dig på vår plattform
 • ev. att ingå ett abonnemangsavtal med dig och ta betalt
 • att kunna kommunicera med dig i samband med din husdjursökning
 • att kunna identifiera dig, om du skickar ett meddelande till en säljare via vårt meddelandesystem
 • att kunna identifiera om du är i målgruppen för att få erbjudanden från våra samarbetspartners
 • ev. för att låsa ut dig från användning av Djurportal i händelse av överträdelser mot användarvillkoren eller lagstiftningen

Vi behandlar dessa personuppgifter enligt artikel 6.1 f GDPR om Djurportals berättigade intresse av att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Om vi ingår ett abonnemangsavtal med dig, behandlar vi också personuppgifter enligt artikel 6.1 b GDPR om ingående av avtal som du är en del av.

Om vi vidarebefordrar personuppgifter om dig till våra samarbetspartners till användning i direkt marknadsföring, gör vi det med ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR och § 13, stycke 1 i dataskyddslagen.

Säljare:

Vi behandlar personuppgifter för

 • att kunna annonsera din(a) annons(er) på vår plattform och för tjänster knutna till detta
 • ev. att ingå ett abonnemangsavtal med dig och ta betalt
 • att kunna kommunicera med dig i samband med din husdjursforsäljning
 • ev. för att låsa ut dig från användning av Djurportal i händelse av överträdelser mot användarvillkoren eller lagstiftningen.

Vi behandlar dessa personuppgifter enligt artikel 6.1 f GDPR om Djurportal berättigade intresse av att kunna erbjuda dig våra tjänster.

Om vi ingår ett abonnemangsavtal med dig, behandlar vi också personuppgifter enligt artikel 6.1 b GDPR om ingående av avtal som du är en del av.

Webbplatsbesökare och appanvändare:

Vi behandlar personuppgifter för

 • att kunna erbjuda dig en funktionell webbplats
 • att du kan använda din Facebook-inloggning för att logga in på Djurportals webbplats
 • att vi och Facebook kan leverera analyser, mättjänster och målriktade annonser
 • att analysera användarbeteende, valda sidor, innehåll och dina intressen och på grundval av det ge dig rekommendationer på innehåll, t.ex. bostäder, som vi tror är intressanta för dig och för att vidareutveckla våra tjänster och företag
 • att dokumentera efterlevnad av lagstiftningen, inklusive dataskyddslagstiftningen och cookie-lagstiftningen
 • att värna våra juridiska intressen, t.ex. undersöka missbruk av webbplatsen/appen, t.ex. bedrägeri med insättningar, brott mot användarvillkor, överträdelse av användarrättigheter och lagstiftning, t.ex. avseende marknadsföring, personuppgifter och immateriella rättigheter
 • att kunna identifiera om du är i målgruppen för att få erbjudanden från våra samarbetspartners.
 • hantering av förfrågningar, klagomål och tvister
 • implementering och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive för att säkra driftstabilitet och vår möjlighet att försvara våra produkter mot eventuella fientliga angrepp, t.ex. hackare
 • undersökningar om misstanke eller kunskap om säkerhetsintrång och rapportering till myndigheter och individer

Vi behandlar personuppgifter enligt artikel 6.1 f GDPR om Djurportals berättigade intressen av att genomföra ovanstående syften.

Om vi vidarebefordrar personuppgifter om dig till våra samarbetspartners till användning i direkt marknadsföring, gör vi det med ditt samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR och § 13, stycke 1 i dataskyddslagen.

Vi behandlar spårningsdata enligt förordningen om cookies § 3.

Samarbetspartners (nedan företagskunder och leverantörer):

Vi behandlar personuppgifter för

 • att kunna upprätthålla och ta hand om det konkreta samarbetsförhållandet med dig, inklusive för att komma i kontakt med dig
 • att kunna svara på förfrågningar till Djurportal

När vi behandlar dina personuppgifter som samarbetspartner eller annan person som kontaktar oss, gör vi det enligt den allmänna dataskyddsförordningens artikel 6.1 f om Djurportal berättigade intresse att ta hand om våra samarbetsrelationer och övrig kommunikation, support och hjälp med förfrågningar.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f GDPR om Djurportals berättigade intressen att marknadsföra sig direkt mot dig och vårt berättigade intresse av att kunna dokumentera att du har lämnat samtycke till att ta emot nyhetsbrevet.

5. Mottagare av personuppgifter

Vidarebefordran till andra dataansvariga

Vi vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om dig till våra samarbetspartners:

 • Betalningslösningar, inklusive t.ex. QuickPay (gateway), ApplePay och MobilePay och inlösare (t.ex. Nets för Dankort)
 • Google LLC i Irland vid användning av Google Analytics. Samtycke inhämtas via cookielösning – se https://support.google.com/analytics/answer/9024351?hl=se

Djurportals processorer

Djurportal använder följande kategorier av processorer (ev. som underbiträden):

 • Hosting-leverantörer
 • Analystjänster
 • Leverantörer av teknisk utveckling och support
 • Tjänster för utskick av e-post
 • Facebook, när Facebook levererar t.ex. mätdata eller analystjänster
 • LinkedIn
 • Google Irland i samband med användning av Google Ads

6. Överföring till tredjeländer

Vi överför personuppgifter till mottagare i tredjeländer. Rättslig grund för överföring är EU-kommissionens standardkontrakt för överföring till tredjeländer. Du är välkommen att kontakta oss för en kopia av det ingångna avtalet:

7. Radering

Sökande och säljare:

du kan när som helst få ditt konto raderat genom att kontakta oss

8. Dina rättigheter

Om du önskar utöva nedanstående rättigheter, ska du kontakta oss via den kontaktinformation som anges i inledningen.

Rätt till åtkomst

Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare uppgifter. Åtkomsten till insyn får dock inte kränka andras rättigheter och friheter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade, likväl som du, med hänsyn tagen till syftena med behandlingen, har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, innan tiden för vår allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till att få behandlingen begränsad får vi framöver enbart behandla uppgifterna – förutom lagring – med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till dataportabilitet

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett avtal, och behandlingen sker automatiskt, har du rätt till dataportabilitet. Denna rättighet innebär att du har rätt att få de personuppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör. Om du önskar utöva denna rätt till dataportabilitet kan du själv via djurportal.se initiera överföringen av de registrerade personuppgifterna från oss i ett allmänt använt format.

Rätt att invända

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Återkallelse av samtycke(n)

I händelse av att vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du när som helst rätt att återkalla samtycket till Djurportals behandling av dina personuppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke kommer Djurportal att upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som du återkallat ditt samtycke för. Ditt återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling av dina personuppgifter som Djurportal har utfört fram till din återkallelse av samtycket.

Du kan återkalla samtycket till behandling av cookies genom att radera cookies och genom att ändra inställningarna till att inte placera eller läsa cookies och andra spårningsmekanismer.

9. Klagomål

Om du vill klaga på Djurportal behandling av personuppgifter om dig har du rätt att lämna klagomål till Datatilsynet (Datatillsynsmyndigheten), som har följande kontaktinformation:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
E-post: [email protected]
Telefonnr: + 45 33 19 32 00
Webbplats: www.datatilsynet.dk